Venteliste og indmeldelse

Nørrebros Børnehave træffer selv afgørelse omkring optagelse i institutionen. Ventelisten står åben for alle børn.

Børnehavepladser anvises efter alder og anciennitet.
Børnehaven har søskendefortrin.

Pladser anvises fra den 1. i måneden, i den måned barnet fylder to år og ti måneder, hvis der er ledige pladser at anvise til.

3-4 måneder inden et barns opstart bliver I kontaktet af Nørrebros Børnehave for bekræftelse af opstart.

Prisen er den samme som i en kommunal institution, hvilket betyder, at der både er søskenderabat og fripladsordninger.

 

Ring på 28606102 eller send os en e-mail, hvis I ønsker jeres barn skrevet op i Nørrebros Børnehave.
I kan også downloade indmeldelseblanketten som pdf-fil herunder og returnere til os.

Inden jeres barn skal starte er I meget velkommen til at komme på besøg i børnehaven.
I vil blive vist rundt så I kan se børnehaven. Vi fortæller om dagligdagen og I kan stille spørgsmål. 

Information

Adresse
Nørrebros Børnehave
Neergaardsvej 9
4800 Nykøbing Falster

CVR-nr: 24192245
Telefon
2860 6102
E-mail
kontakt@nbhave.dk
Rutevejledning

Åbningstider

Mandag 06:30-17:00
  17:00-18:00
Tirsdag 06:30-17:00
  17:00-18:00
Onsdag 06:30-17:00
  17:00-18:00
Torsdag 06:30-17:00
  17:00-18:00
Fredag 06:30-16:00

SE MERE OM ÅBNINGSTID OG LUKKEDAGE UNDER 'PRAKTISK'.

Ifm. persondataloven, gør vi opmærksom på, at I ved opskrivning til vores venteliste bliver bedt om at give samtykke til jeres personoplysninger – herunder navn, adresse, telefonnumre, e-mailadresser og CPR-nr., må opbevares i institutionen. Når jeres barn optages erstattes denne samtykkeerklæring af en anden erklæring. I den mellemliggende periode håndteres data efter de til enhver tid gældende regler i persondatalovgivningen.   

Samtykke til anvendelse af de fremsendte oplysninger kan til enhver tid tilbagekaldes, jf. gældende regler i persondatalovgivningen.

Du kan sende sikker mail til kontakt@nbhave.dk