KulTURaktiv børnehave

Vores skønne børnehave ligger tæt på byen, sundet og skoven. Derfor er det naturligt for os, at benytte disse omgivelser til ture ud af huset. Det kan entet være til fods, i vores fantastiske ladcykler eller med bus.

Vi benytter os meget af de kulturelle tilbud som vi f.eks. får fra biblioteket eller Kulturtjenesten; i flæng kan nævnes biografture, teaterforestillinger og koncerter.

Når vi er hjemme i børnehaven laver vi mange aktiviteter. Vi benytter os af vores kreative værksted og motorikrum. Derudover læser vi bøger, tegner, spiller spil, synger, danser og meget mere.

Vi har smør selv-dage, bage-dage og bål-dage med fokus på forskellige emner.

 

Trivsel og omsorg

Vi prioriterer trivsel, omsorg, nærvær og tryghed højt og giver dit barn en rolig hverdag med nærvær og omsorg samt tid til fordybelse.
Vi passer ikke kun dit barn - vi skaber udvikling og harmoni. Derfor prioriterer vi mange hænder pr. barn og vil maks. være 37 børn.

Der vil altid være en voksen at snakke med, når du afleverer eller henter dit barn.

Vi tilgodeser det enkelte barn - og lytter altid til dine erfaringer som forælder. Sammen beslutter vi hvad der er bedst for jer og hvordan vi med det fællesskab vi har i børnehaven kan udvikle dit barn bedst muligt. 

 

Indmeldelse

Kontakt Nørrebros Børnehave hvis du ønsker dit barn skrevet op. Vi kan kontaktes på telefon, ved fremmøde eller på mail.

Prisen er den samme som i en kommunal institution, hvilket betyder, at der både er søskenderabat og friplads-ordninger. Vi har udvidet åbningstid mandag til torsdag.

Se vores åbningstider under punktet 'kontakt'.

Kontakt os her