Nørrebros Børnehave i Nykøbing Falster er byens ældste institution med mere end 100 år som børnehave. Vi er en lille privat børnehave og har til huse i en gammel og hjemmelig villa tæt ved Slotsbryggen, med en dejlig og hyggelig legeplads. Vores personale er dygtigt og erfarent og vi vægter en blid overgang fra dagpleje/vuggestue meget højt. Vi er højst 37 børn i Nørrebros Børnehave, hvilket bl.a. skaber et tæt forældresamarbejde og en 'alle kender alle' stemning.

Gennem leg lærer vi om livet derfor er den frie eller selvvalgte leg vigtig for børnene. I legen har børnene mulighed for at udforske og forstå sin omverden. Allerede i en tidlig alder er børn i stand til at skabe sig en forestillet verden. Fx. at en skovl ikke er en skovl men en skyder. For at legeideen bliver til en konkret leg indgår der bl.a. elementer af forestillinger, regler, normer, problemløsninger, fantasier, aftaler, virkelighed og eksperimenter. Disse forestillingslege er en vigtig del af børnenes legekultur. Udover tænkning / erkendelse udvikler børnene også deres sociale liv og samvær samt følelser.

Åbningstider & priser

Mandag 06:30-17:00
  17:00-18:00
Tirsdag 06:30-17:00
  17:00-18:00
Onsdag 06:30-17:00
  17:00-18:00
Torsdag 06:30-17:00
  17:00-18:00
Fredag 06:30-16:00

Prisen er den samme som i en kommunal institution, hvilket betyder, at der både er søskenderabat og fripladsordninger. Se vilkår for Udvidet Åbningstid under 'Praktisk'.

Trivsel og omsorg

Vi prioriterer trivsel, omsorg, nærvær og tryghed højt og giver dit barn en rolig hverdag med nærvær og omsorg samt tid til fordybelse.

Vi passer ikke kun dit barn - vi skaber udvikling og harmoni. Derfor prioriterer vi mange hænder pr. barn og vil maks. være 37 børn.

Der vil altid være en voksen at snakke med, når I afleverer eller henter jeres barn.

Aktiviteter

Udbudet af aktiviteter er bredt, vi læser mange bøger, har smørselv dage, synger sanglege, har rytmik, arbejder med klippe/klistre, billedkunst og meget mere. Vi har mange ture ud af huset, til biblioteket, gåture langs vandet, indkøb i byen og skovture.

Vi har fokus på drengelege og pigelege - og har en bl.a. et kreativt værksted og et motorik rum.

Det er hos os altid muligt at komme og være med til dit barns hverdag.

Indmeldelse

Kontakt Nørrebros Børnehave hvis I ønsker jeres barn skrevet op. Vi kan kontaktes på telefon, ved fremmøde eller på mail.

Vi foretrækker dog, at nye forældre aftaler tid for besøg. Ved besøget vil I blive vist rundt, så I kan se børnehaven. Vi fortæller om dagligdagen og I kan stille spørgsmål. 

Kontakt os her